Kachliar-Kominár | Damian Tkáč | Brezovička 57
+421 911 223 286 | damian@kachliar-kominar.sk

Kachliarstvo

Kachliarstvo je jedno z najstarších remesiel pri ktorom sa používajú predovšetkým prírodné materiály (hlina, piesok, voda). Som zástancom tradičného kachliarstva t.j. „lepenie na hlinu“. Starí kachliari veľmi dobre vedeli, čo použiť, aby pec či šporák fungovali správne, aby ich bolo možné kedykoľvek rozobrať a opätovne postaviť alebo kachlice použiť na inú stavbu. Úžasné na tom je, že starí kachliari najviac využívali darov prírody a ja v tom chcem pokračovať.
Venujem sa návrhom, výstavbe alebo rekonštrukciám: 
 • pecí
 • šporákov
 • krbov
 • záhradných krbov
Prax som začal vykonával v jednom z najstarších a najznámejších kachliarskych cechov. Pracoval som po boku skúsených kachliarov a časom sa pre mňa práca stala zároveň aj koníčkom.

Galérie mojich prác

Čistenie a kontrola komínov

V posledných rokoch stúpajú požiare súvisiace s vykurovaním. Jednou z najdôležitejších častí rodinného domu, bytu či chaty je komín. Pokiaľ máme znečistený komín, tak nemôže fungovať správne a hrozí tam vyhorenie sadzí, čo môže mať za následok deštrukciu komína popr. vznik požiaru. Netreba to brať na ľahkú váhu a je potrebné si dať vyčistiť komín odborníkom aspoň raz ročne. Zákon to stanovuje takto:
 • Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW:
  • raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
  • raz za 6 mesiacov, ak sú do komína bez vložky pripojené spotrebiče na plynné palivá
  • raz za 12 mesiacov, ak sú do komína s vložkou pripojené spotrebiče na plynné palivá
Snažme sa o to, aby nebo bolo čisté a vzduch sa dal dýchať.

Poradenstvo

V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne žiadostí o nacenenie, sa na mňa neváhajte obrátiť a to buď telefonicky, emailom alebo využite nasledujúci kontaktný formulár:Kachliar-Kominár
Damian Tkáč
+421 911 223 286
damian@kachliar-kominar.sk

Brezovička 57
082 74 Slovakia